Ana Sayfa  |  Site Haritası  |  English

Geleceği inşa ediyoruz....

Kalite Politikamız

Simgetek İmalat ve Mühendislik A.Ş. ürün tasarımı, mühendislik, malzeme ve hizmet temini, imalat ve montaj konularında sahip olduğu Kalite Yönetim Sisteminin esaslarını Kalite El Kitabında dokümante etmiştir. Bu sistemi geliştirmek ve şirket faaliyetlerinin optimum bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, aşağıdaki politikalar tespit edilmiş ve hedefler koymuştur. Buna göre, şirketimizin ana politikaları;
  • Sektörümüzde kalitede söz sahibi olmak,
  • Rekabet ortamına bağlı olarak müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Bunlar için gereken kalite seviyesi ve müşteri tatminini sağlamak,
  • Ürünlerimizin performans ve güvenirliğini sağlamak,
  • İlgili tüm standartların ve kanuni mevzuatların gereklerini sağlamak,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini eksiksiz uygulamak,
  • Modern ve verimli işletmeciliktir,
Üretim, ekonomi ve verimlilikte önemli birer faktör olan daha az hata ve tamir, sıfır hurda ürün, daha az müşteri şikâyeti ve en az iş kazası şirketimizin genel hedefleridir. Kalite Yönetim Sisteminin, tüm seviyelerdeki personelin bilinçli çabaları ile kusursuz olarak işlenmesi sağlanacaktır. Müşteri isteklerinin tatmini ve müşteri memnuniyetinin artırılması için her seviyede çaba gösterilecektir. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği kontrol altında tutulacak, sürekli iyileştirilecek, ürün güvenirliği sağlanacak, müşteri ihtiyaçları ve şikâyetleri analiz edilerek değerlendirilecek, tedarikçilere gerekli destek verilecektir. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği tüm personelin desteği ve katılımı ile sağlanacaktır. Şirketin Genel Müdürü olarak, Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini ve ISO 9001:2008 standardının şartlarının karşılanmasını taahhüt ve garanti ederim.

Şahin AYBEK
Genel Müdür
08.10.2013
Diğer Başlıklar